• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết quả công bố hợp quy của Công ty TNHH May mặc Thời trang Sunny

(Cập nhật: 06/05/2020)
Số công bố hợp quy: 1301074303/SN/0108143074