• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Sở Công Thương tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC (Nguồn: Văn phòng Sở CT)

Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

(Cập nhật: 23/10/2023)
Thời gian qua, để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh việc ban hành Kế hoạch cụ thể hóa để lãnh đạo thực hiện, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở luôn phối hợp lãnh đạo triển khai bằng nhiều hình thức (phát động thi đua, quán triệt, tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ lệ kỳ, định kỳ triển khai các nội dung trong họp giao ban, sinh hoạt toàn thể trong công chức, viên chức; đồng thời, kết hợp với việc đăng tải các thông tin tuyên truyền thông qua Cổng thành phần, Trang thông tin điện tử,...). Qua đó, mỗi công chức, viên chức Sở Công Thương phát huy truyền thồng Đồng Khởi với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
​​​​​​
Công tác xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như việc lãnh đạo trong quá trình triển khai thực hiện được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong toàn đội ngũ công chức, viên chức ngành Công Thương. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TU và các văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Đảng ủy cấp trên; tập thể Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã lãnh đạo quán triệt, triển khai cụ thể hóa để lãnh đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Song song với việc lãnh đạo triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở không ngừng chú trọng đến công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 01-CT/TU, các văn bản phát động thi đua của cơ quan với nhiều hình thức, kênh tuyên truyền phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị (thông qua sinh hoạt chi bộ lệ kỳ, thông qua tham gia, phát động các phong trào thi đua; đồng thời, có hình thức biểu dương kịp thời). Qua đó, nhằm phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” sâu rộng đến công chức, viên chức Sở gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy sức mạnh tập thể đơn vị, với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo – Phát triển”, công chức, viên chức Sở Công Thương đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm, quyết tâm đưa ngành Công Thương phát triển bền vững và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ngoài việc đăng ký phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, các nội dung phát động đăng ký thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy Sở Công Thương đã phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu rộng khắp đến toàn thể đảng viên, chi bộ và các phòng, đơn vị thuộc Sở đăng ký thi đua “Đồng khởi mới” theo nhiệm vụ cụ thể được phân công, một mặt để làm cơ sở, động lực phấn đấu triển khai thực hiện, mặt khác nhằm góp phần lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp trong đơn vị.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Để triển khai các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở, công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai đồng bộ. Cụ thể, hàng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều có Kế hoạch/ Chương trình kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân, trong đó có nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ Sở Công Thương và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó có việc kiểm tra, giám sát công tác tham mưu của Chi bộ, các phòng/ đơn vị trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ cam kết của Giám đốc Sở với Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đó, kịp thời theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Từ đó phát hiện, biểu dương, động viên kịp thời những ý tưởng, cách làm hay và phê bình, nhắc nhở những hoạt động triển khai chậm, không kịp thời và không có hiệu quả để từ đó chấn chỉnh, bổ sung chỉ đạo định hướng giúp các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả phương châm “Hai chân, Ba mũi”:

Nội dung thứ nhất “Hai chânˮ: (1). Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở phối hợp lãnh đạo thực hiện. Cụ thể: trong phối hợp xây dựng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ hàng năm, trong đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức, phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện kịp thời; công tác kiện toàn tổ chức được quan tâm; song song đó, công tác quy hoạch, đào tạo được triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu và quy định. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường củng cố. Công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được Đảng ủy quan tâm, lãnh đạo thực hiện. Hình thức triển khai linh hoạt, kết hợp thông qua sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ và chuyển tải tài liệu trên hệ thống mạng. Bên cạnh đó, thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ có lồng ghép giám sát bản cam kết tu dưỡng rèn luyện; công tác tự phê bình, phê bình được quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để đóng góp, tự phê bình, phê bình. (2). Về phát triển kinh tế xã hội: Lĩnh vực công nghiệp: Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, Kế hoạch số 3707/KH-UBND ngày 01/7/2021 triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, đồng thời, báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU. Lũy kế Giá trị SXCN từ năm 2021 đến năm 2023 đạt 108.092 tỷ đồng, đạt 46,19% chỉ tiêu nhiệm kỳ, giai đoạn 2021 – 2023 tăng bình quân 5,27 %/năm. Cụm công nghiệp (CCN): Tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021–2025 và các văn bản nhằm hỗ trợ quá trình quản lý, phát triển CCN đi vào nề nếp. Các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các CCN trên địa bàn quản lý. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có có 08 CCN được thành lập, với tổng diện tích 317,9402 ha, có 07 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 299,4 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 217,2 ha, đã cho thuê 81,3909 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 37,48% diện tích đất công nghiệp. Có 04 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các CCN có 28 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.839,02 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.953 lao động. Đồng thời, giai đoạn 2021-2023, đã bố trí kinh phí thực hiện 03 dự án với tổng kinh phí 50.570 triệu đồng.

Lĩnh vực thương mại: Tình hình thương mại tăng trưởng khá; hàng hóa dồi dào, đa dạng luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023 đạt 172.839 tỷ đồng, đạt 41,60% chỉ tiêu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,52%/năm. Mặt khác, loại hình thương mại điện tử cũng phát triển khá mạnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ. Thực hiện Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, đã cụ thể hóa thành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm để triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1502/KH-SCT ngày 5/8/2021 hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022. Hạ tầng thương mại: hệ thống chợ, siêu thị được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP). Lũy kế kim ngạch xuất khẩu từ năm 2021 đến năm 2023 đạt 4.262,7 triệu USD, đạt 42,63% chỉ tiêu nhiệm kỳ, giai đoạn 2021 – 2023 tăng bình quân 3,07%/năm. Và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.317,4 triệu USD, đạt 29,84% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo: Hệ thống lưới truyền tải được cải tạo, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đưa mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 6,42%/năm và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,97%. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm phát triển các nguồn năng lượng mới: trên địa bàn tỉnh Bến Tre được phê duyệt 19 dự án điện gió (19 nhà máy) và tỉnh đã cấp chủ trương thực hiện với tổng công suất 1.007,7 MW, trong đó có 10/19 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý, 09/19 dự án đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tuabin với công suất khoảng 365,9 MW. Lũy kế tổng công suất đóng điện hòa lưới là 221,05MW. Ngoài ra, tỉnh cũng trình xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tổ hợp Hydroxanh Bến Tre” làm dự án thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất Hydro xanh tại Việt Nam; đang xem xét vị trí đề xuất thực hiện dự án điện sinh khối tại Giồng Trôm.

Nội dung thứ hai “Ba mũiˮ:

(1) Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6600/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung các nội dung cải cách thể chế (xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Kế hoạch được các phòng và đơn vị chủ động thực hiện, công tác tuyên truyền và cải cách hành chính được tiếp tục duy trì. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thông suốt, chỉnh trang lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của công chức ngày càng thân thiện, tuân thủ các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, không có tình trạng gây phiền hà người dân, qua đó phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Đồng thời, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách chế độ công vụ, công chức, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch để lãnh đạo, triển khai thực hiện. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức góp phần quyết định đến việc thực hiện thành công công tác cải cách hành chính của Sở; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các chính sách của ngành công thương tại địa phương trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và quản lý công nghiệp; triển khai thực hiện kịp thời các quy định liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và quản lý công nghiệp; triển khai thực hiện kịp thời các quy định liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành Công Thương.

(2) Về huy động vốn đầu tư, phát triển hạ tầng. Công tác theo dõi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án điện gió được quan tâm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn số 7320/HD-UBND ngày 08/11/2021 hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm bắt để kịp thời giải quyết và tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến dự án điện gió để kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tham mưu UBND tỉnh: có ý kiến về điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tiến độ đối với các dự án điện gió; kiến nghị chọn dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh Bến Tre của Công ty TGS Bến Tre làm dự án thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất hydro xanh tại Việt Nam. Lãnh đạo triển khai tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành về lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, quan tâm đến tình hình đầu tư, phát triển cụm công nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch, thành lập các CCN; triển khai các hoạt động đẩy mạnh phát triển các CCN; phối hợp với các đơn vị để tích hợp phương án phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong đó, chú trọng kết nối với các hạ tầng kỹ thuật hiện có hoặc dự kiến, để thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư, kết nối giao thông thông suốt, tận dụng được hạ tầng hiện có tránh đầu tư chồng lấn, giảm chi ngân sách và triển khai thực hiện thi công thuận lợi, nhất là không giải phóng mặt bằng nhiều lần trên cùng một dự án.

Song song đó, các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại cũng được triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát mục tiêu, kế hoạch của ngành đề ra: Đã triển khai thực hiện 02 đề án KCQG điểm, cụ thể: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm cho 16 đơn vị, Tổ chức 01 hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất, Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công điểm giai đoạn 2021-2022; triển khai thực hiện 01 đề án KCQG Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triễn lãm trong nước. Hỗ trợ triển khai thực hiện 46 đề án khuyến công tỉnh về đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa; sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí chế tạo, cơ khí phục vụ đánh bắt thủy sản, may mặc. Về công tác thông tin, giới thiệu, quảng bá: đã cung cấp thông tin về tình hình thị trường, thông tin hàng hóa, dự báo thị trường, cơ hội kinh doanh thông qua: Website, fanpage Sở Công Thương, nhóm hỗ trợ doanh nghiệp,...Thông tin được cập nhật kịp thời, chất lượng thông tin ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các video, ấn phẩm về đặc sản của tỉnh phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại.

(3) Về phát triển nguồn lực: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên đáng kể. Đa số công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có tâm quyết và phẩm chất đạo đức tốt; Đội ngũ đảng viên luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, công chức năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, từ đó đã góp phần cùng Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác củng cố, nâng chất hoạt động của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kịp thời chỉ đạo củng cố các chi bộ qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm từng bước đi vào thực chất hơn; Đảng ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên đáng kể, tinh thần phê và tự phê bình trong đảng có chuyển biến tích cực hơn trước./.
Tác giả: VP Sở CT

Tin cùng loại