• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2023
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2023

(Cập nhật: 13/02/2023)
Nhằm phát huy tốt những thành tựu đạt được và triển khai đạt hiệu quả hoạt động ngành Công Thương trong thời gian tới. Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Sở Công Thương, Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kế hoạch ngành Công thương năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở,Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thề  thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bến Tre, Cục Quản lý thị trường Bến Tre, Chi cục Hải quan Bến Tre, Hiệp hội Dừa Bến Tre; Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; Phòng Kinh tế thành phố/Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Công ty Điện lực Bến Tre và các cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất những định hướng kế hoạch của ngành Công Thương trong thời gian tới; và sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Sở Công Thương thực hiện tốt các hoạt động trong ngành Công Thương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã biểu dương tinh thần phấn đấu, vượt khó của tập thể ngành Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng và tương đối toàn diện:

- Sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định và có tăng trưởng; giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện năm 2022 đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 12,65% so năm 2021 (tương đương tăng 4.100 tỷ đồng) và đạt 95,3% kế hoạch.

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1.510 triệu USD, tăng 19,69% so cùng kỳ và đạt 100,64% kế hoạch.

 
- Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh khá sôi động, giá cả hàng hóa khá ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 57.036 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ và đạt 101,85% kế hoạch.

- Trong năm, cung cấp điện thực hiện không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt 2.020  triệu kWh, tăng 12,24% so cùng kỳ năm 2021 (1.799,7 triệu kWh); tỉ lệ hộ sử dụng điện ước đạt: 99,96%.

  Bên cạnh các thành quả đạt được, ngành công thương vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như: Các công trình đường dây truyền tải chậm tiến độ do gặp khó khăn giải phóng mặt bằng, các dự án điện gió chưa thể vận hành phát điện thương mại được do cơ chế giá điện.

Do đó, nhiệm vụ của ngành Công Thương vẫn còn rất nhiều, rất quan trọng và đòi hỏi tập thể ngành Công Thương phải tăng tốc và có tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu của ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể: tiếp tục tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu phát triển với những chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu thực hiện: Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2023 đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 8,49% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 8,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD, tăng 12,61%; kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD; phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 377 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại.

 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, ngay từ đầu năm, ngành công thương phải phối hợp với các đơn vị có liên quan, các huyện, thành phố, triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong định hướng kế hoạch; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành các đầu việc cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung cao độ vào các nội dung trọng tâm sau:

 
- Phối hợp các ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế.

- Phối hợp Đơn vị tư vấn hoàn thành nghiệm thu các hợp phần công thương thuộc Quy hoạch tỉnh, tích hợp đồng bộ các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư, mở rộng phát triển; theo dõi, thực hiện tốt Kế hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh, trong đó, ưu tiên phát triển cụm công nghiệp C2-Thạnh Phú; phối hợp thực hiện công tác phát triển Khu công nghiệp An Nhơn.

- Sở Công Thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét lại các ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có chính sách phù hợp để kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn.

 
- Tập trung triển khai công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu tổ chức thí điểm một số khu vực, lĩnh vực, ngành nghề để thu hút vốn đầu tư, góp phần tăng quy mô thương mại, dịch vụ, nguồn thu cho ngân sách.

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý tốt tình  hình thị trường hàng hóa trên địa bàn, nhất là một số sản phẩm thiết yếu, xăng dầu.

- Tập trung và đổi mới mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đa dạng các hoạt động xúc tiến có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP của địa phương; Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước, xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định về quản lý xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa vào khai thác các dự án; tranh thủ Bộ Công Thương để đủ điều kiện khởi công nhà máy sản xuất Hydro xanh Bến Tre. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các công trình điện 110kV triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện giải tỏa công suất các dự án điện gió. Phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đề xuất bổ sung các dự án phát triển điện lực địa phương vào Quy hoạch điện VIII.

- Tiếp tục phát huy kết quả thực hiện cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

- Các sở, ngành và các địa phương phải phối hợp tốt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

 
Tin, ảnh: Thụy – P.KHTCTH