• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

(Cập nhật: 30/03/2023)
Ngày 29/3/2023, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị cùng 02 đồng chí: Trần Văn Đấu - Phó bí thư Đảng ủy và Nguyễn V ăn Niệm - Ủy viên Ban thường vụ đồng chủ trì, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025 và các tham luận, thảo luận tập trung vào các nội dung về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đoàn kết nội bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay,…

Tại Hội nghị cũng đã đánh giá lại kết quả thực hiện trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung cao vào công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch chuyên môn và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ; thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; các chỉ tiêu phát triển ngành đều có sự tăng trưởng khá; các hoạt động quản lý nhà nước được tập trung triển khai; thủ tục hành chính thông suốt, minh bạch.

Tình hình tư tưởng đảng viên ổn định, an tâm công tác, đồng thuận với các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc quản lý theo dõi, quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên thường xuyên được thực hiện tốt, trên tinh thần dân chủ, đúng quy định; kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ hết thời gian bổ nhiệm, có quan tâm kiện toàn một số chức danh bị khuyết; công tác đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, sát với thực tiễn; số lượng đảng viên mới được kết nạp vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo quy trình, đủ nội dung; công tác tự phê bình và phê bình có nhiều tiến bộ, có nhiều ý kiến hơn. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được thực hiện đúng quy định; chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu của ngành thực hiện thấp hơn so Nghị quyết; hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Công tác cán bộ tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ; công tác phối kết hợp giữa các phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc chưa chặt chẽ. Công tác tự phê bình và phê bình trong đảng ủy, chi bộ có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Nguyên nhân trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, có đến 02 năm phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh, thị trường không ổn định, tiêu thụ gặp khó khăn, người dân giảm thu nhập, ảnh hướng lớn đến sức mua, tiêu dùng xã hội; kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, CCN vẫn chưa có nhiều kết quả; không tạo quỹ đất sạch kịp thời phục vụ mời gọi đầu tư tạo nguồn lực phát triển công nghiệp...

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn; dịch bệnh covid-19 vẫn chưa kết thúc và nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi khác; lạm phát tiếp tục ở mức cao. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng. Trong tỉnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ; sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp còn khó khăn, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định; nguồn lực đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn,...

Từ những khó khăn, thách thức đó, để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng ủy Sở Công Thương cùng Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành điện; theo dõi, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào vận hành các dự án năng lượng tái. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thứ hai, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện và tạo sự chuyển biến mới trong công tác tự phê và phê bình trong nội bộ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám đảng viên và tổ chức đảng, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đạt 100% chỉ tiêu theo quy định. Thường xuyên giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của cá nhân.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia xây dựng đảng, học tập chính trị, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028./.
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH
 

Tin cùng loại