• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023

(Cập nhật: 10/03/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 291-KH/ĐU, ngày 10/01/2023 về học tập quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2023, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức buổi học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Trần Văn Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại đơn vị Sở Công Thương.

Tại hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng Sở Công Thương đã được tiếp thu quán triệt những nội dung cơ bản về sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, trong đó, tập trung nghiên cứu các vấn đề đạo đức của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây được xem là nền tảng, tiền đề và là cơ sở để người cán bộ, đảng viên phát huy tài năng, trí tuệ để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng; về tiêu chí đạo đức của người cán bộ cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư”; về vai trò của đạo đức đối với cán bộ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương”. Công tác đánh giá cán bộ phải đúng, khách quan, toàn diện, phải chú ý đến năng lực, phẩm chất, hiệu quả công việc; người làm công tác cán bộ phải công tâm, minh bạch và có đầy đủ phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. Công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện “đủ đức, đủ tài”, vững về kiến thức lý luận, tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng. Công tác tuyển chọn, sử dụng và bố trí cán bộ phải khách quan, không thiên tư, thiên vị, đúng việc và công tâm để cán bộ phát huy hết tài năng, sở trường của họ; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ nhân dân, và là cơ sở để Đảng bộ Sở Công Thương áp dụng trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, cũng qua học tập quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng tại Sở Công Thương có nhận thức sâu và vận dụng những kiến thức đã học tập vào trong thực tiễn, đăng ký cam kết học tập, làm theo gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, quyết tâm phấn đấu trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Tin, ảnh: Bé Duy – P.QLTM

Tin cùng loại