• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một số nội dung về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Thế giới (15/3) và công tác tư vấn, hòa giải khiếu nại của người tiêu dùng
        Ngày 15/3, hàng năm được chọn làm Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới, do tổ chức quốc tế  Người tiêu dùng (CI) - một tổ chức quốc tế của người tiêu dùng, có vai trò như cơ quan toàn cầu và duy nhất cho người tiêu dùng trên thế giới – khởi xướng.  ...
Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đoàn thể nhân dân quan tâm và đạt được một số kết quả bước đầu, song thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe, an ...
Bộ Công Thương tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong quản lý bán sản phẩm thực phẩm chức năng thông qua phương thức bán hàng đa cấp ...
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; nhà nước cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây: ...