• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày 24 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3705/KH-UBND với mục tiêu triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chương trình hành động số 40-CTr/TU, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan...
Sáng ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội Mã số mã vạch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Áp dụng mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả”.   ...
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. ...
Theo Công văn số 78/CCATVSTP-TTra, ngày 14/4/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Trong đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khuyến cáo người tiêu dùng và các tổ chức kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không mua, không sử d...
Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, không chỉ trách nhiệm từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Do đó, để khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây...
Theo phản ánh của Siêu thị Sài Gòn Co.op Bến Tre (Sài Gòn Co.op) trong thời gian vừa qua có nhiều người tiêu dùng trong tỉnh mang Phiếu mua hàng nghi là giả (tương tự như Phiếu mua hàng mệnh giá một trăm ngàn đồng do Sài gòn Co.op phát hành) đến siêu thị Co.op Bến ...
Trong 8 tháng đầu năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT & BVNTD), Bộ Công Thương tiếp tục tiếp nhận và giải quyết số lượng lớn các phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.     ...
Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6559/KH...
Bộ Công Thương vừa nhận được thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand không đảm bảo an toàn thực phẩm. ...
Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) đã được đề cập khá nhiều và được coi là một trong những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng và phát triển bền vững của đất nước ta.  ...
Ngày 14/6/2019, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) và các văn bản hướng dẫn. ...
 Qua quá trình thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (BVQLNTD) cho thấy, cần quan tâm hơn nữa việc BVQLNTD, ngăn chặn hàng hóa khuyết tật đưa tới tay người tiêu dùng.  ...
Ngày 11/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2018. ...
Sau khi có Thông báo số 264- TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động (BCĐ CVĐ) tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận độ...
Thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động của Ban chỉ đạo tỉnh, 10 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp chỉ đạo ...
Ngày 09/5/2019, tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí Thư tỉnh Uỷ, đồng chí Trần Dương Tuấn – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng các &nb...
Ngày 29/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020. Đề án được thực hiện đến năm 2020 với trọng tâm là tổ chức nhóm các hoạt độn...
Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo; các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp triển khai, thực hiện đạt được một số kết quả tích cực.  ...
Thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành triển khai thực hiện thường xuyên và được chỉ đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến các sở, ngành có liên quan, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh.  ...
Năm 2019, Bộ công Thương có chương trình hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững”. Đây là sự kiện ý nghĩa rất thiết thực đối với người tiêu dùng và cho sự tồn tại, phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng nhằm nâng cao trá...
Ngày 08/4/2019, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Văn phòng tại TP.HCM – Bộ Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh tổ chức Hội thảo để hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “ Kinh doanh lành mạ...