• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An

(Cập nhật: 27/02/2023)
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019/2020, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã công nhận 403 sản phẩm OCOP (359 sản phẩm 3 sao, 43 sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm đề nghị Trung ương công nhận 5 sao). Nhằm hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đẩy mạnh XTTM, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp, nha phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An (có danh mục chi tiết kèm theo).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


 Người liên hệ: Bà Trần Thị Mỹ Hà – Trưởng phòng, điện thoại: 0915.619.579, email: myha.sct@gmail.com; ông Nguyễn Văn Khang, điện thoại: 0917,128,786, email: nguyenkhanhmt@gmail.com


Nguồn: SCT

Tin cùng loại