• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Định hướng hoạt động giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre trong quý III/2023
Quý II/2023, các CN NHTM trên địa tham gia bàn hỗ trợ xây dựng các Nhà máy điện gió với tổng doanh số cho vay 167 tỷ đồng

Định hướng hoạt động giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre trong quý III/2023

(Cập nhật: 31/07/2023)
Trong quý II năm 2023, công tác phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh và Sở Công Thương tiếp tục phát huy hiệu quả, hai cơ quan có sự gắn bó, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Quy chế, bên cạnh việc thông tin kịp thời các định hướng, chủ trương đầu tư, tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong lĩnh vực Công Thương, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trao đổi thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, qua đó ngành Ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cụ thể, tạo cơ sở định hướng đầu tư tín dụng, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chủ động, hiệu quả, đồng thời kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trên cơ sở thông tin cung cấp của Sở Công Thương về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, NHNN tỉnh đã tổng hợp thông tin gửi các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để tiếp cận, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Để hỗ trợ phát triển ngành điện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế địa phương, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động tiếp cận, tranh thủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ đầu tư các dự án lưới điện, tham gia cấp tín dụng đối với 10 dự án xây dựng, phát triển, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh; tham gia đầu tư vốn đối với các cụm công nghiệp, dự án điện gió đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, kết quả trong quý đã cho vay 305,4 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động tiếp cận, tư vấn cho vay đối với các đề án đang xét hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất...Đến cuối tháng 6/2023, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 44.359 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trong quý III/2023, Sở Công Thương định hướng các phần việc sẽ triển khai thực hiện cần có sự tham gia của ngân hàng (về vốn, dịch vụ), cụ thể:

Một là, phối hợp hỗ trợ, đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Rồng Biển.

Hai là, tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư  hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến thủy sản nhằm tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu của 4.000ha nuôi tôm công nghệ cao.

Ba là, tập trung triển khai công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất: triển khai 01 Đề án điểm Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa, giai đoạn 2023 - 2025; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ xanh vào sản xuất.

Bốn là, nghiên cứu Kế hoạch xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

Về phía NHNN tỉnh sẽ cung cấp cho Sở Công Thương kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn, các cơ chế, chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của ngành Ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, các sản phẩm dịch vụ phục vụ TTKDTM để Sở Công Thương phối hợp trong công tác truyền thông, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh./.
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH