• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu với Amway Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Cập nhật: 01/10/2020)
Chiều ngày 30/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương) ký kết hợp tác với Công ty TNHH Amway Việt Nam về hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2020 – 2021.
 


Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Ngoài ra, Phổ biến về chức năng, phạm vi tư vấn, hỗ trợ; các tính năng mới được nâng cấp của tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng đặt tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD); kết quả tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ thông qua tổng đài.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kết nối, tương tác và thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm Hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng do Cục CT&BVNTD quản lý và vận hành.

Amway Việt Nam cũng sẽ cùng phối hợp, tuyên truyền về các công cụ, phương tiện điện tử do Cục CT&BVNTD quản lý và vận hành (Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) nhằm tra cứu cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tin về khiếu nại của người tiêu dùng; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chương trình thu hồi hàng hóa có khuyết tật tại Việt Nam…

Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam - cho biết, việc ký kết biên bản hợp tác này là một trong những giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng để tạo cho người tiêu dùng chủ động và ý thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dùng. Đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của DN trong kinh doanh, từ đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững hơn.

Nguồn: Congthuong.vn