• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ĐƯỢC SỞ CÔNG THƯƠNG CHẤP NHẬN

(Cập nhật: 29/09/2014)

TT

Tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Hàng hóa, dịch vụ

Ngày được Sở Công Thương chấp nhận

1

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre

103 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre

 

Cung cấp nước sinh hoạt

14/6/2012