• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028
Đ/c Bùi Văn Quang - Chủ tịch CĐCS NK 2015-2023 phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028

(Cập nhật: 17/04/2023)
Chiều ngày 14/4/2023, Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Đấu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Công Thương.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số nội dung nổi bật trong nhiệm kỳ qua là:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điển tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ) từng bước được nâng lên.

Thứ hai, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của CCVC-LĐ được công đoàn và chính quyền quan tâm, thực hiện và duy trì; chăm lo vật chất, tinh thần cho CC,VC bảo đảm đúng theo chế độ, chính sách của Nhà nước, như: tiết kiệm trong chi tiêu để có điều kiện tăng thu nhập cho CBCC, chia sẻ khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỷ, tổ chức thăm quan, du lịch, chăm sóc sức khỏe định kỳ...; tổ chức đóng góp quỹ để hỗ trợ gia đình ghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,…góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo được niềm tin, tình cảm gắn bó của tổ chức công đoàn với đoàn viên và NLĐ.

Thứ ba, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng của công đoàn qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan.

Thứ tư, công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Đ/c Trần Văn Đấu – Phó Bí thư Đảng ủy – PGĐ Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Đấu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ quan, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: một số CCVC còn chậm đổi mới tư duy, phong cách lề lối làm việc, thiếu chủ động, sáng tạo trong công tác; còn nể nang, thiếu mạnh dạn trong phê bình đóng góp xây dựng nội bộ, công tác phát động thi đua chưa được thực hiện liên tục nên việc xét khen thương đột xuất cho tập thể, cá nhân từng thời điểm chưa được Ban chấp hành công đoàn quan tâm đúng mức. Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức thực hiện thắng lợi định hướng nhiệm vụ công tác công đoàn thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa Ban chấp hành với Ban lãnh đạo và sự phấn đấu mà từng CBCCVC, đoàn viên công đoàn. Đ ồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới nhanh chóng, chấn chỉnh, bổ sung văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng quy chế làm việc; nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp sinh hoạt gắn với tự phê bình và phê bình xây dựng nội bộ; vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia quản lý chất lượng, hiệu quả công việc của từng phòng, đơn vị, từng tổ công đoàn và từng cá nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn; phát động phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, thi đua “Đồng Khởi mới”, thi đua 2 giỏi trong CCVC nữ ... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

 

BCH Công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Quang, Chánh Thanh tra Sở được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 05 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH

Tin cùng loại