• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công bố danh mục 08 TTHC sửa đổi, bổ sung vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 05/07/2023)

Tin cùng loại