• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 22/03/2024)
Kế hoạch phối hợp giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh được xây dựng cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung Quy chế phối hợp, các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần hỗ trợ phát triển lĩnh vực công thương, nhất là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thương mại điện tử, hỗ trợ xuất khẩu, qua đó hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.
 
Năm 2023, Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành việc cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn.
Trong năm 2024, Sở Công Thương định hướng các phần việc sẽ triển khai thực hiện cần có sự tham gia của ngân hàng (về vốn, dịch vụ):
Một là, hỗ trợ huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú lập, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định để tiến hành thành lập CCN Phong Nẫm 2, CCN Đìa Dứa, CCN C2; phối hợp xúc tiến, thu hút đầu tư thứ cấp và hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố; theo dõi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải 03 cụm công nghiệp: Tân Thành Bình huyện Mỏ Cày Bắc, Phong Nẫm huyện Giồng Trôm và Thị trấn - An Đức huyện Ba Tri.
Hai là, xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 2024 (02 chợ: Chợ Tân Thạch – xã Tân Thạch huyện Châu Thành và Chợ Long Hòa – xã Long Hòa huyện Bình Đại).
Ba là, tập trung triển khai công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất: triển khai Đề án điểm Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa, giai đoạn 2023 - 2025; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ xanh vào sản xuất.
Bốn là, hỗ trợ ngành điện khởi công và triển khai xây dựng các công trình đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh nhằm đáp nhu cầu điện phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời giải tỏa công suất các dự án điện gió.
Về phía Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ cung cấp cho Sở Công Thương kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn, các cơ chế, chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của ngành Ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, các sản phẩm dịch vụ phục vụ TTKDTM để Sở Công Thương phối hợp trong công tác truyền thông, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh./.
(Nguồn: Xuyên-SCT)