• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Chợ Mỹ Hòa – Ba Tri triển khai kiểm soát quản lý trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (Nguồn: P.QLTM)

Thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

(Cập nhật: 24/12/2021)
Để hướng dẫn các tỉnh/thành phố triển khai phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”. Đồng thời, Bộ Công Thương có Công văn số 7969/BCT-TTTN ngày 13/12/2021 về việc chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh/thành nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Theo đó, Sở Công Thương đã có văn bản số 2795/SCT-QLTM ngày 17/12/2021 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện phối hợp, quan tâm tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” trên địa bàn quản lý.  

Nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khu dịch vụ, đồng thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục đối với các đối tượng áp dụng được quy định trong hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng bao gồm: Tổ chức, cá nhân quản lý/người phụ trách/giám đốc khu dịch vụ; hộ kinh doanh, gian hàng trong khu dịch vụ; người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ; khách hàng đến khu dịch vụ; các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý liên quan triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn./.
Nguồn: P.QLTM – SCT