• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

(Cập nhật: 26/03/2014)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2.

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tại số 71, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

+ Hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, tại địa chỉ số 71, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

            Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

            + Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ ra biên nhận và phiếu hẹn.

            + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, Sở Công Thương sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương sẽ tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận.

            Bước 4. Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương tỉnh Bến Tre nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

- Thành phần hồ sơ:  

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

3. 02 ảnh cở 3x4 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

            + Có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ;

            + Được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

            + Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành;

            + Được phép điều khiển phương tiện phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

+ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. (file đính kèm)