• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tin thị trường

Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá heo hơi, giá vịt trắng, giá mặt hàng tôm các loại, giá chôm chôm các loại giảm nhẹ; riêng giá trứng gà ta, giá bưởi da xanh các loại tăng; các mặt hàng còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuần trước đó. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá gà ta thả vườn, giá bưởi da xanh các loại tăng; giá heo hơi, giá cá tra nguyên liệu, giá chôm chôm các loại giảm nhẹ; các mặt hàng còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuầ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái tăng, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá heo hơi, giá gà ta thả vườn, giá các mặt hàng thủy sản, giá bưởi da xanh các loại, giá chôm chôm Java tăng nhẹ; riêng giá chôm chôm đường giảm nhẹ; các mặt hàng còn ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá lúa Thu Đông, thủy sản, bưởi da xanh các loại giữ nguyên; giá cả các mặt hàng chăn nuôi có sự tăng nhẹ; giá chôm chôm các loại giảm so với tuần trước. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng, lúa Thu Đông, cá tra nguyên liệu ổn định; các mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng; tôm các loại, bưởi da xanh các loại giảm; giá dê hơi, heo hơi, trứng gà ta, chôm chôm các loại tăng nhẹ so với tuần trước. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá lúa Thu Đông giảm nhẹ; giá cả các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá cả mặt hàng tôm các loại vẫn giữ nguyên, tuy nhiên giá cá tra nguyên liệu tăng; giá bưởi da xanh các lo...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giữ nguyên nhưng giá cơm dừa tiếp tục tăng. Giá lúa Thu Đông tăng nhẹ; giá các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá mặt hàng tôm các loại tăng trở lại, giá cá tra nguyên liệu ổn định; giá bưởi da xanh các loại vẫn ổn định, riêng giá chôm chôm...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giữ nguyên nhưng giá cơm dừa lại tăng; giá cả các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá cả mặt hàng tôm các loại tiếp tục ổn định, giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ; giá bưởi da xanh các loại vẫn giữ nguyên, riêng giá mặt hàng chôm chôm Ja...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm; giá cả các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động theo hướng tăng giá các mặt hàng dê hơi, heo hơi, vịt trắng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả mặt hàng tôm các loại ổn định, giá cá tra ng...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm; giá các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá mặt hàng thủy sản tăng; riêng giá các mặt hàng trái cây tăng mạnh và tăng liên tiếp trong các tuần vừa qua. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định; giá gà ta thả vườn, vịt trắng tăng nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn ổn định; giá cả mặt hàng tôm thẻ chân trắng các loại, giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ, riêng giá các mặt hàng tôm sú vẫn giữ nguyên; giá chôm ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm. Giá gà ta thả vườn tiếp tục giảm nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả các mặt hàng thủy sản tương đối ổn định; giá bưởi da xanh và chôm chôm các loại trong tuần đều đồng loạt tăng s...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định không tăng giảm so với tuần trước. Tuần này giá heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng tiếp tục giảm nhẹ, giá trứng gà ta tăng nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả mặt hàng tôm thẻ c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái ổn định không tăng giảm so với tuần trước, tuy nhiên giá cơm dừa tăng so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản, bưởi da xanh đều đồng loạt giảm, riêng mặt hàng chôm chôm Java có xu hướng tăng giá do trái chôm chôm Java...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng như heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng đều đồng loạt giảm, bằng với giá trước Tết Bính Thân, riêng giá mặt hàng trứng gà ta tăng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá ổn định; giá c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tiếp tục tăng so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động tăng giá mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên; giá cả mặt hàng tôm sú các loại, cá tra nguyên liệu tăng n...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tăng so với tuần trước; Tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động tăng nhẹ mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng thủy sản tiếp tục ổn định; giá bưởi da xanh c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tăng so với tuần trước; giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động giảm nhẹ mặt hàng vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng thủy sản tiếp tục ổn định; giá bưởi da xanh các loại tăng nhẹ, riêng gi...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước; Giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động: tăng giá mặt hàng gà ta thả vườn, giá heo hơi giảm nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn ổn định; giá các mặt ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, riêng cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động theo hướng tăng nhẹ các mặt hàng heo hơi, vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng th...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá cả các mặt hàng chăn nuôi đều đồng loạt tăng; giá mặt hàng tôm sú các loại tăng, riêng giá cả mặt hàng tôm thẻ chân trắng các loại và giá cá tra nguyên li...