• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thành ủy Bến Tre triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, UV BTVTU, Bí thư Thành ủy triển khai Nghị quyết

Thành ủy Bến Tre triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(Cập nhật: 29/12/2020)
Ngày 24/12/2020, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, UV BTVTU, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Đây là một trong 10 lớp do Thành ủy tổ chức cho cấp thành phố.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, UV BTVTU, Bí thư Thành ủy triển khai đến đại biểu nội dung trọng tâm Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, UV BTVTU, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh để NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực sự đi vào cuộc sống, tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ phát triển phát triển tỉnh nhà nói chung và thành phố Bến Tre nói riêng thì từng đảng viên, công chức, viên chức phải nắm thật vững, chắc chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nổ lực, phấn đấu hoàn thành thật tốt chức năng, nhiệm vụ được giao tại từng cơ quan, đơn vị. Không ngừng phấn đấu nổ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất về ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố, tỉnh nhà trong giai đoạn mới ./.

Nguồn: Hồng Quốc (Đài Truyền thanh Thành phố Bến Tre)