• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương Bến Tre: Kết quả sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

(Cập nhật: 07/11/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, thời gian qua Sở Công Thương ban hành các văn bản để triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong toàn đội ngũ công chức, viên chức ngành công thương. Song song với việc lãnh đạo triển khai thực hiện, Sở không ngừng chú trọng đến công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 01-CT/TU, các văn bản phát động thi đua của cơ quan với nhiều hình thức, kênh tuyên truyền phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Qua thời gian triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, đã tạo chuyển biến rõ nét trong đội ngũ công chức, viên chức ngành công, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy sức mạnh tập thể đơn vị, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo – Phát triển”, công chức, viên chức Sở Công Thương đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm, quyết tâm đưa ngành công thương phát triển bền vững và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và các nhiệm vụ được giao.

Nội dung thực hiện “Hai chân”

- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở phối hợp lãnh đạo thực hiện. Cụ thể: trong phối hợp trong xây dựng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ hàng năm, trong đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức, phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện kịp thời; công tác kiện toàn tổ chức được quan tâm (triển khai sắp xếp tổ chức theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP và Nghị định 107/2020/NĐ-CP); song song đó, công tác quy hoạch, đào tạo được triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu và quy định. Công tác tổ xây dựng Đảng được tăng cường củng cố;

- Về phát triển kinh tế xã hội: Hàng năm, Sở Công Thương căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn để ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngành, trong đó đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đồng thời kết hợp với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục duy trì ổn định thị trường nội địa, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt; phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, tập trung xuất khẩu các mặt hàng đặc thù của tỉnh; tập trung hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Trong năm, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành: Chương trình Khuyến công, Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Hoạt động sản xuất CN-TTCN: Tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở ngành CN – TTCN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19....Các ngành, các cấp cũng đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp cũng như kiến nghị cấp có thẩm quyền để hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước thực hiện năm 2022 ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 12,65%  so với năm 2021 (tương đương tăng 4.100 tỷ đồng) và đạt 95,3% kế hoạch.

Hoạt động Xuất - Nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1.509,6 triệu USD, tăng 19,69% so cùng kỳ (Kim ngạch xuất năm 2021 đạt 1.261,263,956 triệu USD) và đạt 100,64% kế hoạch. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.118,8 triệu USD, tăng 17,49%; các doanh nghiệp trong nước đạt 390,8 triệu USD, tăng 26,49%. Kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 570 triệu USD, giảm 39,25% so cùng kỳ và đạt 71,25% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu giảm do trong kỳ không có nhập máy móc thiết bị cho các dự án điện gió. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các nguyên, phụ liệu cho sản xuất tại tỉnh như nguyên liệu sản xuất dây điện, nguyên phụ liệu may, nguyên liệu dược, dược phẩm (Kim ngạch xuất năm 2021 ước đạt 1.261,263,956 triệu USD, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 938,201 triệu USD).

Thương mại nội địa: Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh khá sôi động; các đơn vị sản xuất, kinh doanh mua bán đã chủ động dự trữ, bổ sung hàng hóa để đảm bảo đầy đủ số lượng, đa dạng chủng loại, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân trong tỉnh. Giá cả hàng hóa khá ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và một số sản phẩm thiết yếu khá đa dạng, đảm bảo ổn định thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 56.122 tỷ đồng, tăng 13,25% so cùng kỳ (năm 2021 đạt 49.555 tỷ đồng) và đạt 100,22% kế hoạch.

 Điện năng: cung cấp điện thực hiện không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt 1.920 triệu kWh, tăng 6,68% so cùng kỳ năm 2021 (1.799,7 triệu kWh); Tỉ lệ hộ sử dụng điện ước đạt: 99,96%.

Nội dung thực hiện “Ba mũiˮ

- Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6600/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung các nội dung cải cách thể chế (xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Kế hoạch được các phòng và đơn vị chủ động thực hiện, công tác tuyên truyền và cải các hành chính được tiếp tục duy trì. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thông suốt, chỉnh trang lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của công chức ngày càng thân thiện, tuân thủ các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, không có tình trạng gây phiền hà người dân, qua đó phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách chế độ công vụ, công chức, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch để lãnh đạo, triển khai thực hiện. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức góp phần quyết định đến việc thực hiện thành công công tác cải cách hành chính của Sở; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức..

- Về huy động vốn đầu tư, phát triển hạ tầng: Công tác theo dõi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc các dự án điện gió được quan tâm. Thời gian qua, Sở Công Thương tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nội dung liên quan đến dự án điện gió trên bờ, kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế giá bán điện mới, trình bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Ba Lai, nhà máy điện gió Offshore Thạnh Phú; đôn đốc ngành điện triển khai thực hiện các công trình đường dây 110kV để nâng cao khả năng cung cấp điện và điều kiện giải tỏa công suất các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 3 trạm 110kV cấp điện cho vùng nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh. Hiện Bến Tre có 19 dự án điện gió đã được cấp thẩm quyền cho chủ trương thực hiện với tổng công suất 1.007 MW, có 10/19 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý và đợi có chế giá mới của Thủ tướng Chính phủ để triển khai tiếp theo, 9/19 dự án đã triển khai lắp đặt. Đã lắp đặt khoảng 350/368 MW, trong đó có 05 dự án của 4 doanh nghiệp được phát điện thương mại với công suất 93,05 MW.

 
Lãnh đạo triển khai tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành về lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, quan tâm đến tình hình đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Đến nay, có 10 CCN được thành lập, với tổng diện tích 347,3 ha, có 09 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 243,45 ha, đã cho thuê 87,0966 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 35,78% diện tích đất công nghiệp. Có 04 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các CCN có 27 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.964,223 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 10.113 lao động;

Song song đó, các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại cũng được triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát mục tiêu, kế hoạch của ngành đề ra: triển khai thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia năm 2022 đã được Bộ Công Thương phê duyệt; đã tổ chức đoàn khảo sát và trình hội đồng họp xét duyệt thông qua danh mục 31 đề án khuyến công tỉnh. Hiện đang hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng các đề án khuyến công tỉnh đã được duyệt danh mục; triển khai thực hiện 03 đề án khuyến công tỉnh; công tác Xúc tiến thương mại: Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, thông tin hàng hóa, dự báo thị trường, cơ hội kinh doanh thông qua trang web Sở Công Thương, hệ thống internet, nhóm hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động xúc tiến thị trường nước ngoài thông qua các công cụ trực tuyến,..

 
Về phát triển nguồn lực: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên đáng kể, đến thời điểm hiện tại có 54 công chức, viên chức (39 công chức). Đa số công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có tâm quyết và phẩm chất đạo đức tốt; Đội ngũ đảng viên luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, công chức năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, từ đó đã góp phần cùng Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác củng cố, nâng chất hoạt động của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kịp thời chỉ đạo củng cố các chi bộ qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm từng bước đi vào thực chất hơn; Đảng ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên đáng kể, tinh thần phê và tự phê bình trong đảng có chuyển biến tích cực hơn trước.
 
Qua thời gian phát động Phong trào, Sở Công Thương có 01 tập thể và 01 cá nhân nhận được Bằng khen của UBND tỉnh và 05 cá nhân nhận được Giáy khen của Giám đốc Sở.
 
Nhìn chung, việc phát động và triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU về phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực; mỗi công chức, viên chức Sở Công Thương phát huy truyền thồng Đồng Khởi với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương và của toàn Ngành.
Nguồn: VP Sở – SCT