• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Phát triển Bến Tre về hướng Đông
Công trình điện gió số 5, xã Thạnh Hải (Thạnh Phú).

Phát triển Bến Tre về hướng Đông

(Cập nhật: 31/12/2020)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhiệm vụ này được xây dựng thành nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông.


Chiến lược phát triển

Những năm qua, kinh tế tỉnh nhà phát triển khá đồng bộ trên các lĩnh vực, nhất là phát triển 2 thế mạnh về kinh tế vườn và kinh tế biển. Với lợi thế bờ biển dài 65km, kinh tế biển của tỉnh đã có bước phát triển tích cực. Lĩnh vực thủy sản phát triển mạnh, khai thác thủy sản được quan tâm đầu tư. Tỉnh đã đầu tư xây dựng 3 cảng cá tại các huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Du lịch sinh thái vùng ven biển phát triển khá nhanh, đặc biệt là vùng biển Thạnh Phú. Năng lượng tái tạo thu hút được nhiều nhà đầu tư. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển và vùng ven biển giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và phát triển kinh tế biển nói riêng cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Du lịch tuy tăng trưởng khá nhưng quy mô và đóng góp cho nền kinh tế rất thấp. Kinh tế biển và vùng ven biển phát triển chưa được khai thác và phát huy đúng mức. Động lực tăng trưởng các ngành như hiện tại chưa đủ sức đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh đi kịp các tỉnh trong khu vực, chưa thật sự có động lực tăng trưởng mới có tính quyết định, nhanh và phát triển lâu dài. Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế và đời sống người dân ngày càng nghiêm trọng, cần có sự thay đổi về tư duy, nhận thức phát triển trong bối cảnh thích ứng mới.

Phát triển Bến Tre về hướng Đông là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, được tập trung lãnh đạo, quán triệt và nâng cao nhận thức toàn diện ở các ngành, các cấp,  tạo sự đồng thuận cao nhất của nhân dân nhằm chuyển bộ và tạo động lực cho sự phát triển tỉnh. Đặc biệt là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng biển, thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của cả khu vực, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển. Gắn kết liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh qua tuyến hành lang ven biển, mở ra không gian phát triển mới, rộng hơn so với điều kiện hiện tại của tỉnh và toàn vùng. Thay đổi tư duy, nhận thức tạo ra động lực phát triển mới để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Phát triển kinh tế bao trùm, trong đó kinh tế biển là trọng tâm của chiến lược phát triển về hướng Đông của tỉnh. Tạo trục động lực mới với những ngành, lĩnh vực đột phá như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển đô thị, du lịch, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng ven biển, dịch vụ logistic, cảng biển. Quy hoạch sử dụng đất phù hợp, bố trí lại dân cư và thu hút mạnh đầu tư cho phát triển trục hành lang kinh tế ven biển kết nối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh, nhằm đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Mục tiêu và tầm nhìn

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Năm 2021 hoàn thành quy hoạch toàn diện khu vực 3 huyện biển trong tổng thể quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, hoàn thành xây dựng đề án tuyến đường ven biển và hành lang kinh tế ven biển, hạ tầng kỹ thuật, cảng nước sâu và các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, du lịch, nông nghiệp; hoàn thành quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 để tạo quỹ đất phát triển.

Triển khai đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm khu vực biển, hoàn chỉnh giai đoạn 1 tuyến đường ven biển kết nối Bến Tre và Tiền Giang và Trà Vinh, kết nối giao thông thông suốt từ TP. Bến Tre đến khu vực biển qua tuyến quốc lộ 57, 57B, 57C. Nâng cấp cảng Giao Long, nghiên cứu triển khai đầu tư cảng nước sâu. Tập trung đầu tư các dự án năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời), đưa vào vận hành 1.500MW, xúc tiến triển khai dự án năng lượng khí (LNG), cố gắng phấn đấu vào danh sách chuẩn bị đầu tư. Hình thành một số khu đô thị, 1 khu công nghiệp (Phú Thuận), chủ trương đầu tư 1 khu công nghiệp mới tại huyện Thạnh Phú, 3 cụm công nghiệp vùng biển. Tỷ lệ đô thị hóa khu vực 3 huyện biển đạt 27% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 30% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Phát triển mạnh nuôi trồng và khai thác thủy sản, với hơn 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. GRDP/người/năm khu vực biển cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Hoàn thành đầu tư tuyến động lực ven biển khu vực tỉnh Bến Tre kết nối thông suốt qua tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh. Hoàn thiện đầu tư cơ bản phần lớn hạng mục trong hành lang kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre như đường ven biển, hệ thống hạ tầng logistic; sắp xếp dân cư, khu du lịch; khởi động xây dựng cảng biển và góp phần phát huy hiệu quả kinh tế.

Hình thành được trung tâm năng lượng sạch tỉnh, đưa vào vận hành ít nhất 3.000MW. Hoàn thành đầu tư trọn bộ các dự án điện ngoài khơi, điện mặt trời. Hình thành được các khu, cụm công nghiệp và một số đô thị, khu dân cư, tỷ lệ lắp đầy khu, cụm công nghiệp đạt 70% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp các huyện biển chiếm 50% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, tỷ lệ đô thị hóa các huyện biển đạt 44% trở lên. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có giá trị gia tăng cao, với hơn 5.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao. Đưa du lịch phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của địa phương. GRDP/người/năm khu vực biển gấp 1,5 lần bình quân của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Bến Tre trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu về kinh tế biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nhóm khá các tỉnh ven biển của Việt Nam.

(còn tiếp)

Nguồn: Baodongkhoi.vn