• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời tham dự Chương trình ”Xúc tiến thương mại” tại Hà Lan

(Cập nhật: 09/06/2022)
Thực hiện Công văn số 3283/UBND-KT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tham dự Chương trình “Xúc tiến thương mại” tại Hà Lan tháng 9 năm 2022, Sở Công Thương kính chuyển thông tin cụ thể về chương trình dự kiến như sau:
1. Sự kiện: “Tuần lễ giới thiệu Đặc sản Bến Tre tại thị trường Hà Lan”
2. Địa điểm: Mặt bằng Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.
3. Thời gian: tháng 9 năm 2022.
4. Số lượng tham dự: từ 15 đến 20 doanh nghiệp.
(Đính kèm công văn số 01/QF-XTTM của Công ty TNHH thực phẩm Nữ Hoàng)
Sở Công Thương kính chuyển thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia, đồng thời kính đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và Hội nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ thông tin đến doanh nghiệp trong cộng đồng để biết đăng ký tham gia.
 
Đề nghị doanh nghiệp/đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia vui lòng liên hệ trước ngày 14 tháng 6 năm 2022 về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre (Tòa nhà 6 Sở, số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) - DĐ: 0907.864.127 (gặp Khánh) để tổng hợp đăng ký và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nguồn: TT.KC&XT - SCT