• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 24/04/2023)
Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-SCT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.
Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, như sau:
1. Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp), cụ thể:
 
- Ngày 16/01/2023
- Ngày 15/02/2023
- Ngày 15/3/2023
- Ngày 17/4/2023
- Ngày 15/5/2023
- Ngày 15/6/2023
- Ngày 17/7/2023
- Ngày 15/8/2023
- Ngày 15/9/2023
- Ngày 16/10/2023
- Ngày 15/11/2023
- Ngày 15/12/2023
2. Công chức Thanh tra Sở Công Thương: Tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
3. Thời gian tiếp công dân:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
4. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre; địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, số 126A Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.