• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khẩn trương cấp phát tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử

Khẩn trương cấp phát tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử

(Cập nhật: 05/04/2021)

BDK - Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, đến nay, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cũng đã có quyết định thành lập UBBC. UBBC tỉnh, huyện ký các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc của UBBC tỉnh, huyện; thông báo phân công thành viên UBBC tỉnh, huyện phụ trách huyện, thành phố; thành lập các tiểu ban giúp việc của UBBC huyện...


Thực hiện các bước theo quy trình

UBND tỉnh ký quyết định thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH khóa XV, 21 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. UBND các huyện, thành phố ký quyết định thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. UBND cấp xã ký quyết định thành lập 1.111 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.293 tổ bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, 100% đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV là 11 người và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 92 người. Cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Kết quả hiệp thương về số lượng, cơ cấu ứng cử viên đại biểu HĐND như sau: cấp tỉnh, số lượng 92 người; cấp huyện 582 người; cấp xã 7.898 người.

UBBC tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành thông báo nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBBC các cấp đã phân công nhân sự tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của các ứng cử viên. Đến nay,  UBBC tỉnh đã nhận 11 hồ sơ ứng cử ĐBQH, 92 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. UBBC cấp huyện đã nhận 582 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND. UBBC cấp xã đã nhận 7.898 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND. UBBC tỉnh đã nộp về Hội đồng bầu cử quốc gia 11 hồ sơ ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Đã gửi danh sách sơ bộ và tiểu sử tóm tắt những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đến thời điểm này, chưa có trường hợp cử tri phản ánh về đạo đức, lối sống của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Hiện nay, UBBC tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác lập, niêm yết danh sách cử tri để UBND cấp xã căn cứ thực hiện. UBND cấp xã đang tiếp tục điều tra danh sách cử tri trên địa bàn. Trong đó, một số xã đã hoàn thành công tác điều tra, đang tiến hành lập danh sách và niêm yết. Huyện Bình Đại có tiến độ điều tra cử tri đạt trên 90% tổng số cử tri toàn huyện. UBBC tỉnh đã ban hành hướng dẫn về việc thành lập khu vực bỏ phiếu để các địa phương thực hiện. UBND các huyện, thành phố đang ban hành quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu ở các xã, phường, thị trấn.

Tập trung tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền là nội dung được UBBC tỉnh xác định là công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện sâu rộng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử. UBBC các cấp đã thành lập tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền để tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong bầu cử. Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền của UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Báo Đồng Khởi đã đăng 34 tin, bài, ảnh và 11 chuyên mục hỏi đáp về công tác bầu cử. Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, trên sóng thời sự truyền hình phát 44 tin, bài. Trên sóng thời sự phát thanh phát 45 tin, 4 bài. Đài truyền thanh cấp huyện 167 tin, 95 bài.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBBC tỉnh, hiện UBBC tỉnh đang khẩn trương in ấn các tài liệu, phương tiện phục vụ bầu cử và cấp phát các tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử cho các ban bầu cử, UBBC cấp huyện, cấp xã. UBND cấp xã tiến hành điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri theo quy định. UBBC tỉnh tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho UBND cấp huyện. Sau đó, UBND cấp huyện tập huấn lại cho nhân viên tổ bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức các bước tiếp theo của hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ba. Các tiểu ban giúp việc của UBBC tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của cấp huyện, cấp xã để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Chủ động nắm, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các vụ, việc phức tạp phát sinh, nhất là tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, tôn giáo.

Nguồn: Baodongkhoi.vn