• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(Cập nhật: 10/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 535 /KH-SCT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Sở Công thương về việc hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Sở Công Thương đề nghị các Ban quản lý chợ, doanh nghiệp/cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Đối với các DN/cơ sở kinh doanh xăng dầu
 
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại đơn vị, doanh nghiệp để cổ động, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022; Niêm yết bảng nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, biển báo, biển cấm ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao hoặc có khả năng gián tiếp gây cháy, nổ. Nơi bố trí niêm yết phải dễ thấy để mọi người biết và thực hiện.
 
- Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong quá trình kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót và nguy cơ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
 
2. Đối với các DN/cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại đơn vị, doanh nghiệp để cổ động, hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022;
 
- Cải thiện điều kiện làm việc và thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị điện, máy móc, tại cửa hàng, kho chứa. Đồng thời phải nhắc nhở nhân viên, thủ kho luôn tuân thủ các quy định về ATVSLĐ-PCCN không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nhằm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động cũng như đảm bảo an toàn cho cơ sở.
 
3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh công nghiệp trong và ngoài KCN
 
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại đơn vị, doanh nghiệp để cổ động, hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022. - Tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ-PCCN cho ngươì lao động; huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động và cán bộ quản lý trực tiếp làm việc với hóa chất.
 
- Đối với đơn vị có sử dụng, lưu trữ hóa chất nằm trong danh mục hóa chất (tại phụ lục kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất ) phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi có sự cố hóa chất xảy ra.
 
- Cải thiện điều kiện làm việc và thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng tại nơi làm việc. Đồng thời phải nhắc nhở người lao động luôn tuân thủ các quy định về ATVSLĐ- PCCN không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ nhằm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động cũng như đảm bảo an toàn cho đơn vị; - Đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: phải kiểm tra, rà soát, thực hiện việc kiểm định, đăng ký theo quy định hiện hành. Khi kiểm định các thiết bị phải lựa chọn các đơn vị kiểm định đảm bảo đủ năng lực để thực hiện kiểm định theo quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra đánh giá năng lực thiết bị nhằm phát hiện các tồn tại để có biện pháp khắc phục;
 
4. Đối với các trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn tỉnh, tùy theo quy mô cần thành lập đội PCCC cơ sở, có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bổ sung các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đủ về số lượng, chất lượng theo đúng yêu cầu; thực tập các phương án PCCC đã được duyệt cho đội PCCC cơ sở nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
 
Trên đây là nội dung hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022, đề nghị lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này./.
Nguồn: SCT