• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xem xét đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phú Hưng, thành phố Bến Tre
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: QLCN)

Họp xem xét đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phú Hưng, thành phố Bến Tre

(Cập nhật: 29/04/2022)
Ngày 27/4/2022, tại Phòng họp Sở Công Thương, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp xem xét việc đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Phú Hưng cùng những kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre.

Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu thông tin, Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển CCN Phú Hưng. Tuy nhiên, hiện tại chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn và giá cho thuê tại các tỉnh lân cận còn thấp nên dẫn đến hiệu quả đầu tư không đảm bảo, khó có khả năng hoàn vốn. Để có thể đáp ứng được lợi ích chung của tỉnh, của nhà đầu tư, Công ty đề xuất xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng dự án bằng ngân sách của tỉnh và bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.
Sở Công Thương cùng các ngành đánh giá rất cao quyết tâm của nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phú Hưng trong điều kiện địa phương còn nhiều hạn chế, nhất là về chi phí. Qua đề xuất của nhà đầu tư: Theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP phải tiến hành lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Việc đề xuất xem xét hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng dự án bằng ngân sách của tỉnh và bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án: theo ý kiến của các ngành, tỉnh chưa có quy định. Hiện tại, tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre: hỗ trợ với mức tối đa bằng 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Trong trường hợp phần hỗ trợ vượt quá số tiền thuê đất phải nộp thì chỉ được trừ bằng tiền thuê đất phải nộp, số còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án. Và nếu Nhà nước giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất nhưng hiện tại tỉnh không có chi phí để giải phóng mặt bằng, đang tập trung đầu tư khu công nghiệp Phú Thuận.

Về giá cho thuê đất: hiện tại các tỉnh lân cận cũng khá cao. Nếu nhà đầu tư làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, có quyền xác định giá cho thuê sao cho đảm bảo việc thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN. Nếu nhà đầu tư có quyết tâm thực hiện dự án này, đề nghị xem xét, tính toán lại chi phí đầu tư để đảm bảo hiệu quả./.
Nguồn: P.QLCN – SCT