• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Võ Văn Hoàng Em - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu tại HN (Nguồn: P.KHTCTH)

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

(Cập nhật: 20/05/2022)
Ngày 17/5/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Bến Tre tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị do đ/c Võ Văn Hoàng Em chủ trì cùng đại diện 61 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự. 

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Theo đó, Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên, cấp ủy cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ qua và bầu Ban chấp hành công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được tổ chức từ ngày 03/01/2023 và hoàn hành trước ngày 30/4/2023. Thời gian đại hội cấp cơ sở không quá 02 buổi. Đồng thời, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh chọn Công đoàn cơ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đã tổ chức bốc thăm chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022 (được tổ chức trong 3 ngày từ 23-25/5/2022). Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đăng ký tham gia 03 môn thi đấu: bóng đá mini nam, điền kinh và cờ tướng.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT