• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2022
Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch ngành công thương (Nguồn: P.KHTCTH)

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2022

(Cập nhật: 25/01/2022)
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Trụ sở làm việc các sở ngành tỉnh, Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2022. Tham dự Hội nghị có 40 đại biểu là đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Sở, ngành tỉnh, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố, các đơn vị truyền thông. 

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hoạt động ngành Công Thương năm 2022 và gợi ý những vấn đề hội nghị cần tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cần tập trung thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt chủ đề“Đồng thuận –Sáng tạo- Phát triển” năm 2022 . Hội thảo đã nhận được 13 ý kiến, tham luận của các đại biểu. Các ý kiến, tham luận đã đồng thuận với các nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành công thương trong năm 2022; nêu bổ sung những vấn đề khó khăn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát triển ngành công thương trong thời gian tới. Phần lớn các ý kiến xoay quanh các vấn đề về:  Xã hội hóa trong công tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh khai thác chợ; giải pháp hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn huyện Chợ Lách, đặc biệt đối với mặt hàng hoa kiểng, cây giống trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;  giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại; mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  công tác phối hợp, kêu gọi đầu tư vào các Khu/CCN, năng lượng tái tạo; rà soát các dự án năng lượng tái tạo; công tác hỗ trợ đầu tư, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện;  định hướng đề xuất bố trí Quy hoạch CCN phát triển về hướng Đông theo Nghị quyết 04-NQ/TU;  tình hình thực hiện dự án phát triển 4.000 ha nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre; công tác phối hợp tiêu thụ nông sản; công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra việc đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Sở Công Thương, giải pháp thực hiện thời gian tới;  Kết quả bước đầu thực hiện Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn; giải pháp thực hiện tốt Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế trong tình hình mới và đề xuất giải pháp phối hợp hỗ trợ từ các sở ngành có liên quan đối với hoạt động của doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương.

 Ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và giải trình những vấn đề các đại biểu đã đặt ra về những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong hoạt động của ngành, đồng thời chỉ đạo công chức, viên chức ngành công thương vận dụng trong quá trình tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tập trung cao độ vào các nội dung trọng tâm:  Phối hợp các ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế sau Covid-19;  triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phát triển; thu hút đầu tư và triển khai ít nhất 02 cụm công nghiệp mới; tạo điều kiện thuận lợi phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, đẩy mạnh thương mại điện tử; Đẩy mạnh thực hiện công tác kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số; Thúc  đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để mở rộng thị trường; Theo dõi, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan nhằm đấy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, nhằm tạo bước đột phá cho tỉnh nhà; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện các chương trình, kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để ngành công thương phát triển tốt hơn trong thời gian tới./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT