• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

(Cập nhật: 01/02/2021)
Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Trụ sở làm việc các sở ngành tỉnh, Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai Kế hoạch ngành công thương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Sở, ngành tỉnh, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị truyền thông. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo và ý kiến tham luận, đề xuất của các đại biểu tham dự tại Hội nghị nhằm để khắc phục các hạn chế của ngành công thương trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Công Thương cùng với các sở, ngành có liên quan và các địa phương cần chủ động, tập trung hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trong năm 2021, ngành công thương phải phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) năm 2021 đạt 38.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 57.100 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề cho sự phát triển của giai đoạn 2021-2025, ngành công thương cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: 1. Phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất để xây dựng quy hoạch chung của tỉnh Bến Tre tích hợp, đồng bộ các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 2. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 3. Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất bổ sung các dự án phát triển điện lực địa phương vào sơ đồ quy hoạch; Theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư điện đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo; triển khai xây dựng 13 dự án điện gió đã được phê duyệt; hoàn thành, đưa vào vận hành 05 dự án điện gió; 4. Phối hợp các địa phương tập trung thực hiện công tác xây dựng hạ tầng CCN Phú Hưng, Phong Nẫm, thị trấn An Đức và Tân Thành Bình; 5. Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, kịp thời dự báo, thông tin để người dân chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung kiểm soát tốt các mặt hàng thiết yếu để phục vụ Tết; 6. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn khuyến công quốc gia, vốn xúc tiến thương mại quốc gia và các nguồn vốn khác để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả của các dự án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công; 7. Triển khai có hiệu quả các Hiệp định FTA đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định EVFTA và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành, Trung ương đến cộng đồng doanh nghiệp tỉnh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định về quản lý xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng nhu cầu của các nhà nhập khẩu, hạn chế rủi ro; 8. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoạt động xúc tiến có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP của địa phương; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với thị trường; 9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình chuyển giao Trung tâm Đồng Gò vể tỉnh quản lý triển khai các hoạt động; 10. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; Từng bước phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh trong điều hành, quản lý và phát triển kinh doanh; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đảm bảo việc chấp hành tốt các quy định pháp luật./.
Nguồn: P.KHTCTH - SCT