• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ Tôm càng xanh tỉnh Cà Mau

(Cập nhật: 23/11/2021)
Sở Công Thương Bến Tre nhận được Công văn số 2295/SCT-QLTM ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau về việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ Tôm càng xanh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tiêu thụ tôm càng xanh gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ cho bà con nông dân nuôi tôm càng xanh tại 02 huyện U Minh và Thới Bình tìm đầu ra cho sản phẩm, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông tin, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm tôm càng xanh tỉnh Cà Mau vào các đơn vị phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Thông tin liên hệ:
- Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Bình, người liên hệ, ông Nguyễn Văn Lưu - ĐT: 0919.621929.
-  Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh, người liên hệ: bà Trần Hồng Ửng – ĐT: 0918.003735.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT