• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm củ năng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

(Cập nhật: 03/11/2021)
Sở Công Thương có nhận được Công văn số 2132/SCT-QLTM ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm củ năng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, bà con nông dân sản xuất sản phẩm củ năng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sở Công Thương gửi tới Quý đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm sản phẩm củ năng thông tin sản lượng, giá sản phẩm và đầu mối liên hệ, cụ thể như sau:
- Diện tích canh tác: 350 ha
- Sản lượng cần tiêu thụ: 10.000 tấn
- Đơn giá tại kho: 12.000 đồng/kg (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
- Thông tin liên hệ: Ông Tôn Trung Sơn – Giám đốc HTX củ năng Pró, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0833 545 778; Ông Châu Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Pró, huyện Đơn Dương, điện thoại: 0916 247 170.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT