• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm tiềm năng

Hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm tiềm năng

(Cập nhật: 30/03/2021)
Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh/hợp tác xã bán hàng qua kênh thương mại điện tử, Cục Xúc tiến Thương mại hợp tác vơi các đối tác như Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), các sàn  giao dịch thương mại điện tử: Alibaba, Amazon, Tiki, Shopee, Lazada, Sendo,…tiến hành mở các gian hàng quốc gia "Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại" nhằm trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và từng bước hướng dẫn doanh nghiệp tự chủ trong các hoạt động thương mại điện tử. 


Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre xin trân trọng thông tin đến quý doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh/hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nội dung cụ thể liên quan đến chương trình như sau:

1. Đối tượng: các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng;
2. Sản phẩm: tất cả các sản phẩm tiêu dùng, may mặc, gia dụng, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp;
3. Quy mô: tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;
4. Cách thức: Cục Xúc tiến Thương mại trực tiếp phối hợp với các sàn giao dịch hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo vận hành gian hàng chất lượng. Các doanh nghiệp được Cục Xúc tiến Thương mại lựa chọn tham gia chương trình cần cam kết và gửi các sản phẩm đảm bảo tiêu chí (Phụ lục 1 được đính kèm theo công văn này);
5. Quá trình lựa chọn sản phẩm:
- Tiếp nhận và lựa chọn sản phẩm: 10 ngày;
- Hoạt động thẩm định sản phẩm: 10 ngày;
- Sản phẩm được đưa lên các sàn giao dịch: thời điểm bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.
Quý doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh/Hợp tác xã quan tâm và mong muốn tham gia chương trình này vui lòng gửi mẫu đăng ký (Phụ lục 2 đính kèm) về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre, địa chỉ: tòa nhà 6 Sở, tầng 7, số 126A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, email: nguyenngoctruclan@gmail.com, điện thoại: 0275.3822403 để Trung tâm kịp thời cập nhật danh sách gửi về Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ.

Nguồn: TT.KC&XT – SCT