• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công Thương 29/8/2020 "Doanh nghiệp Bến Tre chủ động tận dụng cơ hội từ EVFTA".

Chuyên mục Kinh tế Công Thương 29/8/2020 "Doanh nghiệp Bến Tre chủ động tận dụng cơ hội từ EVFTA".

(Cập nhật: 31/08/2020)