• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đoàn Sở Công Thương Kiên Giang đến học tập kinh nghiệm tại Bến Tre
Làm việc với Đoàn Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Đoàn Sở Công Thương Kiên Giang đến học tập kinh nghiệm tại Bến Tre

(Cập nhật: 20/02/2023)
Ngày 16/02/2023, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và làm việc tại Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. Trưởng đoàn ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cùng lãnh đạo các phòng: QLTM, QLCN, Văn phòng và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre đã báo cáo chung về tình hình hoạt động ngành công thương thời gian qua, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, kết quả thực hiện các dự án năng lượng tái tạo và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ thêm về tình hình hoạt động khu/cụm công nghiệp, đầu tư điện gió, điện mặt trời, hoạt động thương mại (chợ đầu mối), hoạt động khuyến công để Sở Công Thương Kiên Giang về tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kêu gọi đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày, Sở Công Thương Bến Tre đã hướng dẫn đoàn Sở Công Thương Kiên Giang đến thăm quan và khảo sát Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Ba Tri./.
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH