• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công bố hợp quy

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) thông báoi Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (tổng hợp từ Thông báo xác nhận Cục Hóa chất nhận được từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 31 tháng 3 năm 2017).   ...