• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 13/11/2020 "Hiệu quả từ mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre"

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 13/11/2020 "Hiệu quả từ mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre"

(Cập nhật: 17/11/2020)