• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 11/12/2020 "Sở Công Thương Bến Tre không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp""

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 11/12/2020 "Sở Công Thương Bến Tre không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp""

(Cập nhật: 15/12/2020)