• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế công thương ngày 09/10/2020 "Bến Tre còn nhiều trở ngại trong thực hiện quy hoạch phát triển điện lực"

Chuyên mục Kinh tế công thương ngày 09/10/2020 "Bến Tre còn nhiều trở ngại trong thực hiện quy hoạch phát triển điện lực"

(Cập nhật: 21/10/2020)