• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai, vận hành kênh Zalo “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”
Ảnh minh họa: Zalo Official Account “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”. (Nguồn: QLTM)

Triển khai, vận hành kênh Zalo “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”

(Cập nhật: 30/11/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 7002/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bến Tre về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2127/KH-SCT ngày 30/10/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2021. Sở Công Thương đã lập Zalo Official Account (gọi tắt: Zalo OA)  “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”.

Nhằm mục đích kết nối, tương tác, truyền tải thông tin kịp thời, chính thống, đảm bảo thông tin hai chiều với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nhanh chóng, hiểu quả và an toàn nhấtđể Zalo OA “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre” đảm bảo hoạt động thiết thực hiệu quả, Sở Công Thương thông tin triển khai, vận hành kênh Zalo đến các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, cùng phối hợp triển khai và các thương nhân kinh doanh xăng dầu để biết, chủ động kết nối sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:
1. Thông tin Zalo OA: “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”
- Tên Zalo OA: “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”.
- Thông tin liên hệ: 02753.823.377; 0985.834.643 (Chị Nguyễn Thị Bé Duy).
- Điện thoại Zalo: 0879138263.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hoặc những vấn đề quan tâm của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động kết nối, trao đổi thông tin trực tiếp trên kênh Zalo OA “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre” để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương phối hợp giải đáp (nếu có) và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
 (Đính kèm: Hướng dẫn tương tác với Zalo OA“Thông Tin Xăng Dầu Công Thương Bến Tre” trên ứng dụng Zalo)
Nguồn: P.QLTM – SCT