• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Phát triển ngành chế biến thủy sản
Hoạt động thủy sản tại Cảng cá Bình Đại. (Nguồn: Baodongkhoi.vn)

Phát triển ngành chế biến thủy sản

(Cập nhật: 30/06/2022)

BDK.VN - UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Đề án triển khai với mục tiêu phát triển chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.


Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tăng 17,38%/năm giá trị sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 2.500 triệu USD. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến giá trị gia tăng đạt trung bình trên 40%, trong đó tôm đạt 50%, cá tra đạt 20%, nghêu đạt 50%, thủy sản khác đạt 40%.

Trên 70% số lượng cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất từ trung bình tiên tiến trở lên. Toàn tỉnh có ít nhất 20 nhà máy chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu với công suất thiết kế khoảng 300 ngàn tấn/năm (ít nhất có 3 nhà máy chế biến tôm). Các nhà máy chế thủy sản xuất khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng như: HACCP, ISO, BRC, IFS, HALAL, MSC, ASC và tương đương. Hình thành một số doanh nghiệp chế biến thủy sản hiện đại, có tiềm lực kinh tế và trình độ quản lý thuộc tốp đầu của Việt Nam.

Để đạt mục tiêu đề án, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung kiểm soát và phát triển nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản. Thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chế biến thủy sản. Đẩy mạnh chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao. Phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản. Tổ chức lại chuỗi sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản chế biến.

Nguồn: Baodongkhoi.vn