• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Làm việc với Đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Bến Tre về các hợp phần ngành công thương
Buổi làm việc với Đơn vị tư vấn QH tỉnh về các hợp phần ngành công thương - Nguồn: P.KHTC

Làm việc với Đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Bến Tre về các hợp phần ngành công thương

(Cập nhật: 06/12/2021)
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QH tỉnh), trong đó có các hợp phần được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh, đóng góp kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương. Theo đó, Sở Công Thương có 03 hợp phần tích hợp trong QH tỉnh, do 02 đơn vị trong liên danh nhà thầu thực hiện:

Hợp phần 11: Định hướng phát triển công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp gắn liền với phương án phát triển hạ tầng các khu/cụm công nghiệp, khu công nghệ cao tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (do Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng ICU thực hiện).

Hợp phần 12: Định hướng phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ gắn liền với phương án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, logistic tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Công ty TNHH xây dựng Đồng Tiến thực hiện).

Hợp phần 13: Phương án phát triển kết cấu hạ tầng mạng lưới phân phối và cấp điện, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, LPG tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” (Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng ICU thực hiện).

Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp Đơn vị tư vấn (Công ty ICU, Công ty Đồng Tiến) có các buổi làm việc trực tiếp hay trực tuyến cung cấp các thông tin, số liệu cũng như có văn bản góp ý vào dự thảo các hợp phần của ngành.

Để tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, ngày 29/11/2021, tại phòng họp Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đã có buổi làm việc trực tiếp với Đơn vị tư vấn QH tỉnh về 03 hợp phần công nghiệp, năng lượng và thương mại. Tham dự có đại diện Đơn vị tư vấn (Công ty ICU, Công ty Đồng Tiến), lãnh đạo Sở Công Thương cùng các phòng chuyên môn Sở, đại diện Cục Thống kê, UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Bến Tre.

Tại cuộc họp, Đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nội dung các hợp phần; các đại biểu trao đổi, thảo luận trực tiếp với các chuyên gia tư vấn, góp ý bổ sung thông tin về thực trạng phát triển ngành, địa phương, thảo luận về quan điểm, định hướng phát triển trong thời kỳ quy hoạch; rà soát và thảo luận về các phương án phát triển công nghiệp, thương mại, năng lượng tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, thông qua biên bản cuộc họp, Đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung của các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo các ý kiến đã thống nhất; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để công việc được triển khai đúng thời hạn và đạt chất lượng.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT