• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Công thương năm 2021
Nữ CC,VC Sở Công Thương hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”- Nguồn: P.KHTC

Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Công thương năm 2021

(Cập nhật: 29/11/2021)
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2021, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả:

Thứ nhất, công tác tham gia quản lý; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-LĐ), đoàn viên Công đoàn: Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; đại diện Công đoàn tham gia các Hội đồng được thành lập tại cơ quan theo quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC. Thực hiện tốt các chính sách cho CBCCVC-LĐ như: BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành. Ngoài ra, các tổ Công đoàn tổ chức thăm hỏi CBCCVC-LĐ, đoàn viên bị ốm đau, hữu sự, tang chế; giúp đỡ 01 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho CCVC khi chuyển công tác hoặc thôi việc.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, giáo dục: luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm, triển khai kịp thời đến đoàn viên các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động CBCCVC-LĐ và gia đình tham gia tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh; các văn bản của Trung ương và địa phương về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,…

Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Thông qua Hội nghị cán bộ CCVC năm 2021, BCH Công đoàn đã phối hợp với cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 đến tất cả CBCC-VC, đoàn viên công đoàn như: phong trào thi đua “lao động giỏi”, thi đua “Lao động sáng tạo - Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch công tác được giao; công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, công chức; phong trào học tập nâng cao trình độ, phong trào “Đồng Khởi mới”. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hội thi do Công đoàn cấp trên và đoàn thể cơ quan phát động: Có 02 nữ CĐV tham gia cuộc thi "Duyên dáng Công sở" do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức, giao lưu bóng đá nam, tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân,…

Ngoài ra, Công đoàn Sở Công Thương còn tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19: vận động toàn thể CC,VC-LĐ ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung,  CBCCVC, đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm CT 16, không có trường hợp vi phạm xảy ra; có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh do đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, công tác tổ chức, phát triển đoàn viên: Trong năm, BCH Công đoàn phối hợp chính quyền tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2021: Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021; triển khai thực hiện tốt các Quy chế hoạt động của BCH, Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn với lãnh đạo cơ quan; kết nạp mới 02 đoàn viên, tiếp nhận 02 đoàn viên mới, tổng số công đoàn viên của CĐCS Sở Công Thương là 54 người.

Thứ năm, hoạt động nữ công: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và để đảm bảo sức khỏe cho các chị em, các cháu thiếu nhi nên Ban nữ công không tổ chức họp mặt mà chỉ tặng quà cho nữ CBCCVC và con CBCCVC nhân các ngày lễ như: 8/3, 20/3, 20/10; 1/6 và Tết Trung thu; vận động nữ CCVC Sở mặc trang phục áo dài truyền thống chào cờ sáng thứ hai đầu tuần hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"; để duy trì nét đẹp áo dài nơi công tác, công đoàn phối hợp chính quyền tổ chức cho chị em mặc đồng phục áo dài vào ngày thứ 2 chào cờ đầu tuần. Ngoài ra, Ban Nữ công còn tổ chức gây hụi tương trợ để chị em phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau về tài chính với số tiền 15 triệu đồng; vận động đóng góp Quỹ “Vì trẻ thơ” để hỗ trợ chăm lo cho các cháu thiếu nhi với số tiền trên 5 triệu đồng.

Thứ sáu, công tác kiểm tra Công đoàn: Ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐCS và Ban Thanh tra nhân dân cơ bản thực hiện được vai trò kiểm tra, giám sát. Trong năm, UBKT đã thực hiện 4 đợt kiểm tra: 01 đợt kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt; 02 đợt kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; 01 đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, đoàn viên CĐ bị vi phạm, kỷ luật.

Với những nỗ lực trên, năm 2021, BCH CĐCS ra quyết định công nhận 55 cán bộ, đoàn viên xuất sắc và 29/29 nữ cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 3/3 tập thể "Tổ công đoàn xuất sắc"; Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 03 cá nhân, xét chọn “CĐCS Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 01cá nhân.

Nhìn chung, các hoạt động của Công đoàn năm 2021 có bám sát sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, của công đoàn cấp trên, các nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ quan. Từng thành viên BCH Công đoàn đã phát huy được vai trò và trách nhiệm; CCVC, đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đồng thuận – Sáng tạo”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số hoạt động tập trung, phong trào, hội họp không tổ chức hay tham gia được.

Năm 2022, là năm cuối của nhiềm kỳ Công đoàn, CĐCS Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt và nội dung học tập, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CBCCVC-LĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, đào tạo...Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua; tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi,...Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn thiết thực, hiệu quả, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới./.

 
Nguồn: P.KHTCTH – SCT