• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

DNTN Mỹ Phát

Loại hình DN DNTN
Địa chỉ 62 ấp Phú Tự, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275 3510 640 - 0919 405 448
Fax
Email
Website
Người đại diện Lưu Vĩnh Phú
Lĩnh vực kinh doanh sản xuất than thêu kết
Thị trường xuất khẩu