• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Danh sách hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc Công Thương quản lý từ ngày 9/4 đến 20/4/2020

(Cập nhật: 08/05/2020)