• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công Ty TNHH MTV Yến Hương

Loại hình DN TNHH MTV
Địa chỉ QL 60 ấp 1 xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275 3834 567 - 0275 3561 756
Fax 0275 3813 310
Email yenhuong@hcm.vnn.vn
Website www.yenhuong.com.vn
Người đại diện Nguyễn Văn Quốc
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất kẹo dừa
Thị trường xuất khẩu