• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty TNHH KDXNK TH & DV FATACO

Loại hình DN
Địa chỉ 79 ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275. 3822540- 3813779
Fax 0275. 3815079
Email fatacobentre.79@gmail.com
Website www.fatacobentre.com
Người đại diện Công ty TNHH
Lĩnh vực kinh doanh Điều chế dược phẩm
Thị trường xuất khẩu