• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty TNHH Dừa Nướng Ba Đốt Bến Tre

Loại hình DN TNHH
Địa chỉ 26A, ấp 5, xã An Khánh, huyện Châu Thành
Điện thoại 0986 88 55 89
Fax
Email duanuongbadot.vn@gmail.com
Website
Người đại diện
Lĩnh vực kinh doanh
Thị trường xuất khẩu