• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận

Loại hình DN Công ty TNHH
Địa chỉ số 139K, Khu phố 3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại (0275) 3813 096 – (0275) 3834 188
Fax (0275) 3820 685
Email info@huythuan.com.vn
Website www.huythuan.com.vn
Người đại diện Bùi Nguyễn Hạnh Dung.
Lĩnh vực kinh doanh sản xuất giống thủy sản.
Thị trường xuất khẩu sản xuất nội địa.