• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty CP Đông Hải Bến Tre

Loại hình DN Cổ phần
Địa chỉ Lô AIII, KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275 3812 093
Fax
Email donghaibt@hcm.vnn.vn
Website dohacobentre.com
Người đại diện Đoàn Văn Đào
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất, kinh doanh giấy và bao bì, nuôi trồng thủy sản
Thị trường xuất khẩu Châu Á, Nhật, EU, Úc