• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty Cổ phần Thủy sản Thành Thái Bến Tre

Loại hình DN Cổ phần
Địa chỉ số 125B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại (0275) 3822 239
Fax (0275) 3823 678
Email thanhthaiseafood@gmail.com
Website www.thanhthaiseafood.com
Người đại diện Đoàn Quốc Thái.
Lĩnh vực kinh doanh kinh doanh thủy sản.
Thị trường xuất khẩu kinh doanh nội địa.