• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Hương

Loại hình DN Cổ phần
Địa chỉ Lô A8 – A9, Khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại (0275) 3626 666
Fax (0275) 3627 222
Email haihuong@hhfish.com.vn
Website www.hhfish.com.vn
Người đại diện Nguyễn Minh Hải.
Lĩnh vực kinh doanh chế biến, xuất khẩu cá tra.
Thị trường xuất khẩu